Давно перевірений спосіб: щоб знайти вірну відповідь – потрібно запитати у різних людей і … зробити по-своєму. На вже традиційне серед батьків запитання: «в яку школу віддати дитину?» ми пошукали відповідь у колег «приватників» і у фахівців в освітянській галузі.

   Запитання до Добровольського О.В., директора Олександрійської гімназії м.Києва

– Олександре Вадимовичу, а чим, власне, приватна школа краща за звичайну, масову?

– Державні і приватні школи, при спільності основних цілей, вирішують дещо різні завдання, та й різними методами. Тому результат виходить неоднаковий. Поясню: державні школи в усьому світі – це центри масового навчання, зобов’язані «охопити» всіх дітей шкільного віку, прилучити до наукових знань, підготувати до дорослого життя. У містах такі школи, як правило, розраховані на тисячу і більше учнів, великі і учительські колективи. Для управління великою кількістю людей зазвичай застосовують командно-адміністративні методи. Вчитель відіграє роль посередника між навчальною програмою та учнем. Масова школа те саме, що потокове виробництво, технологічний процес, а потоковий метод припускає уніфікацію, усереднення. Коли хтось виділяється, він заважає працювати. На цю тему є жарт: «Якби не діти – школа була б ідеальною». Учні протестують проти нівелювання особистості як можуть. Наприклад, парти розмальовують або уроки прогулюють, дисципліну порушують. Усе це погано, але найчастіше така реакція на те, що вчителі не бачать, не чують, не беруть до уваги неповторну особистість учня.

Приватна школа не повинна бути уніфікованою, кожна дитина тут може сподіватися на розуміння і підтримку. Тому такі навчальні заклади, як і класи в них, мають бути невеликими, щоб бачити кожну дитину, відчути настрій, зрозуміти погляд, почути щире запитання. Зважати на особливості характеру кожної дитини потрібно для того, щоб забезпечити її всебічний розвиток, зробити освіченою людиною. Освіченість не треба плутати з навченістю. Засвоївши всі розділи шкільної програми й повіривши в них, як в істину, учень ризикує назавжди залишитися у вчорашньому дні.
Принципово важливо навчити школяра вирішувати складні, комплексні завдання та проблеми. Дозволю собі процитувати відомого філософа – Г.Спенсера: «Велика мета освіти – це не знання, а дії».
Вчитель відіграє провідну роль у навчальному процесі, педагоги приватного закладу мають у своєму розпорядженні достатню творчу свободу. Педагог хорошої приватної школи має бути цікавою особистістю, інтелігентною людиною, мати власну думку. Без такого вчителя я хорошу школу не уявляю.

        Запитання до Дідича О.В., кандидата юридичних наук, засновника приватної спеціалізованої школи м.Одеса.

 Прежде чем начать разговор о частном образовании, хотелось бы оценить в целом систему образования в Украине. 
Сегодня о реформе мы много слышим, видим по телевизору, читаем в журналах, в газетах, интернете. Но практически нет людей, имеющих системное видение этой самой реформы.
Любая реформа это план. План этот может состоять из многих пунктов, но в любом случае в планах такого рода должны быть, во-первых, анализ имеющихся проблем; во вторых, анализ желаемых результатов; и, наконец, в -третьих, какими методами мы можем достичь желаемых результатов.
Предлагаю забыть в принципе о такой фразе, как «повышение зарплат учителям», потому что это ведет не к заботе о них, а к получению политических дивидентов, теми людьми, которые это произносят.
По поводу компьютеризации вообще все печально. Государство выделяет деньги на приобретение компьютеров, но забывает о том, что компьютер требует к себе постоянного внимания и обслуживания, иначе он начинает зависать, набираться вирусов, и просто ломаться. В связи с этим наличие компьютерных классов сводится исключительно к их наличию.
Относительно 12-бальной системы: непонятно, зачем нам нужно так оценивать знания ученика, если в ВУЗе ему будут ставить оценки по 5-бальной системе. О программе и учебниках можно говорить долго и со сплошными  вопросительными и восклицательными знаками.
Проанализировав действующее законодательство, регламентирующее образовательную реформу, можно сделать один вывод – государство «говорит» не о тех вещах, которые актуальны на сегодняшний день.
А о частном образовании?
В природе и в обществе все основано на противовесе с целью равновесия. В природе существуют свои антиподы: зима и лето, весна и осень, день и ночь, и т.д.
Частные школы создаются как альтернатива государственному обучению и, по умолчанию, с целью предоставления более качественного образования, где применяются современные педагогические методики.
Частным школам изначально сложно конкурировать с государственными, так как у последних есть главная материально-техническая составляющая – здания, спортивные площадки, футбольные поля и т.д.
Частные школы почти никогда не получали от государства помощи, хотя теоретически должны её получать. Обратите внимание :

  • Частные школы дают рабочие места. Причем не просто рабочие места, а так называемые бюджетные рабочие места, т.е. частная школа экономит государственный бюджет.
  • Частная школа позволяет государству экономить и на детях, т.к. берет на себя совместно с родителями обязанности по укомплектованию учебного процесса и обучению ребенка.
  • Частная школа вносит в бюджет достаточно высокие налоговые платежи.  

Частную школу отличает высокий уровень базового образования (свидетельством качества служат многократные награды и призы, завоеванные учениками на различных олимпиадах и соревнованиях); сочетание проверенных временем традиций классического отечественного образования и современных технологий; коллектив учителей, который в состоянии научить человека смотреть на мир прямо, честно и открыто, научить его добывать необходимые ему в жизни знания, а не делать из него безразличного потребителя информации.

Запитання до Коловіцкової О., директора Інституту управління суспільними змінами.  

   В ситуации затянувшихся в нашей стране реформ частное образование можно рассматривать как инструмент прорыва в образовании. Потому что то, что у нас сегодня есть в массовом образовании, нельзя назвать образованием. Традиционная сегодняшняя школа – это то место, где ребенок должен присутствовать, а что происходит с его личностным развитием, с его внутренним миром, мало кому интересно. Образование конкретного ребенка не стало реальным делом школы.
Ведь очень дорогая роскошь – 12 лет держать ребенка в том месте, где звучат ответы не на его вопросы.
Там предоставляют информацию, дают какие-то знания, прививают какие-то навыки, но это не является формированием личности. Образование – это нечто другое. Поэтому, на мой взгляд, частные школы и должны стать тем прорывом, теми лабораториями, где за счет современных технологий и гибкости управления можно найти содержание образования, адекватное запросу жизни, потому что государственная система жестко регламентирована и она не предназначена для такого инновационного вида деятельности.
В чем причина?
Причина – в жестких рамках, которые наложены на общественную мысль. Даже те люди, которые получили современное образование и мыслят критически, попадая в жестокую бюрократическую систему, понимают, что необходимо ограничивать свою активность и что нет возможности что-то изменить. Система крайне зарегламентирована.
Как было сказано: «Если факты не вписываются в схему, тем хуже для фактов»…
Всё инородное система либо обтесывает под себя, либо выталкивает. Частное образование здесь имеет свои особенности и свой потенциал. У образования есть два пути: либо работать в системе ограничений, либо в системе возможностей. Частная школа идет по второму пути, на котором только и возможно реформирование.
Главное, чего не хватает частной школе, это понимания, что она может быть прорывом в системе образования. Они сегодня выживают, занимают какие-то ниши, а должны понимать, что только частная школа может обеспечить этот подъём за счёт разработки новых  програм, новых технологий. Именно разработки, потому что у государственной школы нет таких возможностей, и перед ней такие задачи не стоят.